• توضیحات
  • اطلاعات فروشنده

توضیحات

چرا قيمت اجناس خاتم متفاوت است ؟
به چند دليل عمده قيمت اجناس خاتم با هم متفاوت است که عبارتند از:
۱- نوع مصالحي که در اجسام استفاده شده است مثلا سيم و استخواني که در کار استفاده شده است قيمت بالاتري دارد و هر چه در يک وسيله ميزان سيم يا استخوان بيشتر باشد قيمت با لاتر مي رود.
۲- نوع طرحي که ايجاد شده است هر چه ظريف تر و يا پيچيده تر باشد قيمت بالاتر مي رود.
۳- تميزي کار که فضاي بين گلهاي خاتم کامل پر شده باشد و هر چه فضاي خالي کمتر باشد کيفيت و مرغوبيت اجسام بالاتر است .
۴- جنس ظرفي که خاتم روي آن اجرا مي شود که مس چوب و پلاستيک است و مس از همه گران تر است.
۵- در بسيار موارد هنر خاتم با هنر ديگري مثل مينا قلمزني و مينياتور ترکيب شده است و متناسب با جنس و نوع هنر ديگر هم قيمت ها متفاوت است براي نمونه مينا از مينياتور گران تر است.

اطلاعات فروشنده

پشتیبانی