کاچی هفت‌دخترون | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی اصفهان|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

کاچی هفت‌دخترون

کاچی هفت‌دخترون یا بی‌بی‌حور جزء غذاهای سنتی و شیرین اصفهان بشمار می‌رود که افسانه جالبی درمورد آن نقل می‌شود. در کل کاچی […]


خورش ماست | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی اصفهان|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

خورش ماست

ممکن است با شنیدن نام خورش ماست به چیزی مثل قورمه سبزی بیاندیشید که با برنج سرو می‌‌کنند. ولی این […]


کاله جوش | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی اصفهان|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

کاله جوش

یکی از غذاهای سنتی اصفهان که خیلی سریع آماده می‌شود کاله جوش یا کله جوش است که معمولاً در تمامی […]


بریان | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی اصفهان|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

بریان

بی شک یکی از غذاهای سنتی معروف و بی‌نظیر اصفهان بریان و یا همان بریونی خودمانی است، که می‌توان لذیذترین […]


پشتیبانی