فیروزه تراشی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی

فیروزه تراشی

قدیمی ترین سنگ شناخته شده در دنیا فیروزه و قدیمی ترین هنرهای دستی ایران و خصوصاً استان خراسان فیروزه تراشی […]


سماور سازی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

سماور سازی

سماور یک واژه روسی به معنای خودجوش است که برای نخستین بار توسط شاهرخ نوه ی نادر شاه افشار وارد […]


نمد بافی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

نمد بافی

نمد بافی نوعی هنر سنتی است که از پشم گوسفند استفاده می شود. تهیه نمد (نمد مالی) نیازی به بافتن ندارد بلکه […]


گلیم بافی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی مشهد|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

گلیم بافی

هنر گلیم بافی دستاوردی است که از قرون گذشته به واسطه کار مشقت بار بافندگان در پای دارهای بافندگی ساده […]


ارغوان بافی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی مشهد|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

ارغوان بافی

ارغوان درختچه ای خودرو است که در دره های مایان طرقبه رشد یافته و برداشت ترکه های آن از اواسط […]


قالی بافی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی مشهد|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

قالی بافی

مشهد مقدس از مهمترین مراکز قالی بافی استان خراسان است. اکثر موزه های سراسر دنیا با قالی های مشهد بخصوص […]


هرکاره تراشی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی مشهد|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

هرکاره تراشی

دیگ‌ها و ظروف سنگی در بین عموم مردم مشهد «هرکاره» و ساخت آنها «هرکاره تراشی» نامیده می‌شود که از قرون […]


پوستین دوزی | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی مشهد|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

پوستین دوزی

از بین صنایع دستی مشهد پوستین دوزی و نقش‌اندازی روی آن دارای اهمیت و جایگاه والایی است. پوستین، دست سازه […]


مشهد | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی ایران|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

مشهد

مشهد شهر پرجمعیتی است که در قسمت شمال شرقی ایران و در مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد. این شهر در [...]

آینه کاری | فروشگاه اینترنتی صنایع دستی|فروشگاه اینترنتی صنایع دستی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه اینترنتی صنایع دستی | صنایع دستی | فروشگاه صنایع دستی | هنر اصفهان | صنایع دستی اصفهان | صنایع دستی مشهد | صنایع دستی شیراز

آینه کاری

یکی از هنرهای دستی که موجب حیرت هر زائری در حرم مطهر رضوی شده، آینه کاری دیوارهاست که درخشندگی خاصی […]


پشتیبانی