ایراد ظاهری و یا آسیب دیدگی فیزیکی در کالای خریداری شده

در صورت وجود ایراد ظاهری یا ایراد فیزیکی (مانند خط و خش، شکست شیشه و …) باید حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از دریافت محصول، از طریق تلفن، ایمیل و یا مراجعه حضوری به فروشگاه اطلاع داده شود.

 

آسیب دیدگی در اثر حمل و نقل

آسیب‏‏ یا ایراد فیزیکی باید حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از دریافت محصول، از طریق تلفن، ایمیل و یا مراجعه حضوری به فروشگاه اطلاع داده شود.

 

در صورتی که آسیب، هنگام تحویل قابل مشاهده است بهتر است مشتریان از دریافت آن خودداری نمایند تا سفارش برای بررسی و ارسال مجدد، به فروشگاه عودت شود.

 

پشتیبانی