s

آموزشگاه صنایع دستی ایران کرفت در دوره های آموزشی زیر در صورت رسیدن به حد نصاب ثبت نام به عمل می آورد. لذا خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در یکی از این دوره ها فرم زیر را پر کرده تا نسبت به ثبت نام شما اقدام به عمل آید:

پشتیبانی